1

Case study

Pomimo tego, że cele stawiane nam przez Klientów są bardzo różnorodne, gdyż w dużym stopniu zależą od poszczególnych branży, zdecydowaliśmy się przedstawić wybrane case studies. Łączy je przede wszystkim jeden motyw – efektywne zakończenie całego procesu.

  • Obsługa transakcji sprowadzenia artykułów biurowych z Chin

Polski producent artykułów biurowych poprosił C-PC o pełną obsługę importu towaru z Chin. Znaleźliśmy dla niego cztery odpowiednie fabryki, z których po dokładniejszej analizie wybraliśmy jedną. Sprowadziliśmy próbki ich wyrobów, a także poprosiliśmy o wycenę produkcji określonych artykułów biurowych, które wysłaliśmy z Polski.

Ustaliliśmy wtedy całkowity koszt importu wybranych towarów z Chin do Polski. Był on o 20-40% niższy od kosztu wytworzenia tych produktów w kraju.

Po akceptacji warunków zamówienia przez Klienta, przystąpiliśmy do wdrożenia wcześniej przygotowanego planu.

Klient, dzięki obniżeniu kosztów produkcji, nie tylko zwiększył swoją rentowność, ale także dzięki temu, że oferował korzystniejsze warunki - zwiększył swój udział w rynku.


2007© China-Poland Consulting       Import z Chin       Ul. Szturmowa 3 p.422C      02-678  Warszawa      tel./fax.: +48 (0) 22 490 38 27      email: office@c-pc.pl
Home | Firma | Polityka prywatności | Współpraca z Klientem | Case study | Kontakt | Obługa importu | Przygotowanie Sprzedaży | Organizacja inwestycji | Szkolenia