1

Polityka prywatności

C-PC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta C-PC i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.c-pc.pl.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: C-PC nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

Dane osobowe

Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych określa ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Z 1997 r. Nr 133, poz. 883). C-PC pobiera te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zlecenia.

Dane są chronione przed nieuprawnionymi do nich osobami. Dane te służą realizacji zlecenia. Ponadto mogą zostać wykorzystane w celach marketingowych, takich jak: informowanie o najnowszych promocjach, kontakt w celu określenia poziomu zadowolenia z wykonanego zlecenia, przesyłanie niezapowiedzianych wiadomości.

Niezapowiedziane wiadomości

C-PC zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności firmy.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości C-PC rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do swoich usług (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych C-PC. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies

Niektóre obszary serwisów należących do C-PC mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


2007© China-Poland Consulting       Import z Chin       Ul. Szturmowa 3 p.422C      02-678  Warszawa      tel./fax.: +48 (0) 22 490 38 27      email: office@c-pc.pl
Home | Firma | Polityka prywatności | Współpraca z Klientem | Case study | Kontakt | Obługa importu | Przygotowanie Sprzedaży | Organizacja inwestycji | Szkolenia