1

Przygotowanie sprzedaży na rynku chińskim

Usługa skierowana jest do polskich przedsiębiorstw zainteresowanych sprzedażą swoich towarów i usług w Chinach. Nasza oferta polega na kompleksowej obsłudze ekspansji na rynek chiński, w której skład wchodzi przygotowanie analizy potencjału rynku, znalezienie klientów i partnerów oraz przeprowadzenie negocjacji handlowych.

Nasza usługa umożliwia skuteczną i profesjonalną sprzedaż towarów i usług w Chinach, bez konieczności ustanawiania przedstawicielstwa lub zatrudniania agentów. Ponadto dzięki wykorzystaniu doświadczeń i kontaktów firmy C-PC wszelkie tego typu działania stają się automatycznie bardziej efektywne.


Koncepcja przygotowania sprzedaży opracowana przez C-PC składa się z dwóch elementów:

 • Sporządzenia analizy potencjału danego segmentu

 • Wyszukiwaniu klientów i partnerów biznesowych


Ich szczegółowy kształt i zakres zależą od indywidualnych ustaleń i wymagań Klienta. Poniżej prezentowane są jedynie ich podstawowe elementy oraz warunki współpracy.


Analiza potencjału danego segmentu


Usługa polegająca na sporządzeniu raportu określającego możliwość sprzedaży towarów i usług w Chinach. Tego typu analiza jest przydatna w oszacowaniu opłacalności przedsięwzięcia, a także jest niezbędna do zaplanowania rodzaju i zakresu działań związanych z ekspansją na rynek chiński.


Raport może zawierać następujące elementy:

 • Aktualna wielkość rynku

 • Charakterystyka konkurencji

 • Potencjalna wielkość rynku

 • Analiza finansowa inwestycji

 • Analiza SWOT

 • Analiza potencjalnych odbiorców

 • Baza adresowa potencjalnych odbiorców

 • Wstępne badanie rynku na podstawie kontaktów z odbiorcami

 • Badania rynku wśród przedsiębiorców

 • Wymagania formalno-prawne

 • Analiza potrzeb logistycznych


Wyszukiwanie klientów i partnerów biznesowych


Usługa polegająca na wyszukiwaniu klientów i partnerów biznesowych dla firm polskich zdecydowanych na sprzedaż swoich towarów i usług w Chinach. W ten sposób całość działań związanych z koniecznością znalezienia odpowiednich instytucji współpracujących przejmuje na siebie C-PC.


W zależności od potrzeb nasze zaangażowanie w projekt może ulec rozszerzeniu – jesteśmy w stanie prowadzić negocjacje handlowe, a także w późniejszym etapie kompleksowo obsługiwać transakcje.


2007© China-Poland Consulting       Import z Chin       Ul. Szturmowa 3 p.422C      02-678  Warszawa      tel./fax.: +48 (0) 22 490 38 27      email: office@c-pc.pl
Home | Firma | Polityka prywatności | Współpraca z Klientem | Case study | Kontakt | Obługa importu | Przygotowanie Sprzedaży | Organizacja inwestycji | Szkolenia