1

Współpraca z Klientem

Głównym celem działalności C-PC jest asystowanie naszym Klientom w rozwijaniu ich kontaktów handlowych na linii Polska-Chiny. Słowo „asystowanie” jest w tym wypadku kluczowe, gdyż najpełniej obrazuje specyfikę naszej oferty i nasze podejście do Klienta.

Po pierwsze przejawia się to w modelu współpracy. Jest on dostosowany do indywidualnych wymagań i potrzeb naszych Klientów, którzy sami określają swoje zaangażowanie w wybrany projekt. W związku z tym adaptujemy się do warunków i założeń, które zostaną nam przedstawione.

Po drugie „asystowanie” to w naszym rozumieniu takie reprezentowanie Klientów, w którym ich cele stają się naszymi celami. Dążymy do przygotowania i przeprowadzenia takich działań, które będą najlepiej odzwierciedlać indywidualne interesy naszych Klientów.

Po trzecie uznajemy, że Klient powinien posiadać możliwie pełen obraz sytuacji do podjęcia odpowiedniej decyzji. Dlatego też przygotowujemy raporty z naszych działań, możliwe rozwiązania oraz rekomendacje dalszego postępowania.

Naszą aspiracją jest w takim razie takie przygotowanie i przeprowadzenie całości procesu związanego z rozwojem współpracy na linii Polska-Chiny, aby nie tylko całkowicie wypełnić wymagania Klienta, ale także poza nie wykroczyć. Zapraszamy do współpracy z C-PC!


2007© China-Poland Consulting       Import z Chin       Ul. Szturmowa 3 p.422C      02-678  Warszawa      tel./fax.: +48 (0) 22 490 38 27      email: office@c-pc.pl
Home | Firma | Polityka prywatności | Współpraca z Klientem | Case study | Kontakt | Obługa importu | Przygotowanie Sprzedaży | Organizacja inwestycji | Szkolenia